Algtoxiner i dricksvatten

kr

– en undersökning vid två svenska vattenverk samt litteraturstudie

VA-Forsk rapport 1993-03.
_x000D_
I rapporten redovisas resultaten från en undersökning där två dricksvatten-_x000D_
reningsanläggningar med konsgjord infiltration undersökts med avseende på algtoxinförekomst. I en litteratursammanfattning görs en genomgång av undersökningar om toxiska blågrönalgers förekomst i vattenreningsanläggningar, Dessutom ges en översikt över vattenburna sjukdomsbrott som associerats till blågrönalger._x000D_

_x000D_

_x000D_
Ladda ner del 1 av rapporten_x000D_

_x000D_
_x000D_
Ladda ner del 2 av rapporten_x000D_

_x000D_
Ladda ner del 3 av rapporten_x000D_

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1993-03
Utgivningsår: 1993

Scroll to Top