Allmänna vattenledningsnät. Anvisningar för utformning, förnyelse och beräkning. VAV P83 mars 2001

1 000 kr

Detta är en betydande omarbetning av publikationen VAV P38, föranlett av nya krav och tillkomsten av datoriserade beräkningar. Förutom uppdatering av kapitlet om förbrukning har nya kapitel tillkommit om vattenkvalitet, hydrauliska modeller samt förnyelse. Innehållet i publikationen är uppdelat i två delar; anvisningar och kommentarer. Med utförliga kommentarer och traditionella beräkningsexempel passar publikationen även som utbildningsmaterial.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: p83
Utgivningsår: 2001

Scroll to Top