Alternativa avloppssystem i Bergsjön och Hamburgsund

–Delrapport från ECO-GUIDE-projektet

VA-Forsk rapport 1995-03.
I rapporten beskrivs avloppssystem i Bergsjön, Göteborg och Hamburgsund, Tanum. för vardera området planeras två alternativa avloppssystem. För vart och ett av alternativen beskrivs systemens konsekvenser för miljön, hälsan, brukarna och ekonomin med hjälp av så kallad riktningsanalys. Rapporten ligger som underlag för kommande utvärderingar med MKB och LCA-metoder.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Scroll to Top