Analys av läkemedelsrester i fiskblod för att bedöma miljörisker vid exponering för avloppsvatten

En teoretisk modell för biokoncentration av läkemedel i fisk och påföljande miljöriskbedömning har utvärderats. Studier vid tre reningsverk visar en god potential för modellen, men också möjligheter för förbättringar.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2007-03
Utgivningsår: 2007

Scroll to Top