Analys – Hushållens vattenkonsumtion

Hur ser de svenska hushållens vattenkonsumtion ut om man även inkluderar den indirekta vattenanvändningen (s.k. virtuellt vatten)?

I Sverige förbrukas i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn. 140 liter står för den direkta vattenanvändningen och inkluderar 60 liter för personlig hygien, 30 liter för toalettspolning, 15 liter för disk, 15 liter för tvätt, 10 liter för mat och dryck och 10 liter övrigt (Svenskt Vatten, 2021).

Enligt resultatrapporten för VASS drift från 2019 och 2020 ligger däremot hushållens vattenförbrukning på 130 liter per person och dygn. Den totala dricksvattenförbrukningen per person och dygn, som omfattar industriell, allmän och hushållens förbrukning ligger på ca 180 liter. Under de senaste åren har hushållens vattenförbrukning följt en långsamt sjunkande trend. De nya siffrorna skiljer sig därför från snittvärdet som är baserat på data från en längre period. På grund av stora skillnader mellan vattenförbrukningen i olika kommuner och under olika år väntar man flera år tills den genomsnittliga förbrukningen kan uppdateras.

Övrig information

Ämnesområden:
Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: M151
Utgivningsår: 2022

Rulla till toppen