Återvinning av vattenverksslam

Rapporten redovisar pilotförsök med slamhydrolys följt av upprening med ultrafiltrering, nanofiltrering och kemisk fällning för vattenverksslam från ytvattenverk. Resultaten visar att 90 % eller mer av fällningskemikalierna kan återvinnas.

Övrig information

Scroll to Top