Avtalsförslag inom VA-områden P89

500 kr

Avtalsförslag
_x000D_
_x000D_
Avtal med fastighetsägare utanför verksamhetsområdet om inkoppling till den allmänna VA-anläggningen
_x000D_
_x000D_
Avtal med annan än fastighetsägare utanför verksamhetsområdet_x000D_
(ex. tomträttshavare, arrendator)
_x000D_
_x000D_
Avtal med nyttjanderättshavare (ex. hyresgäst, bostadsrättshavare)
_x000D_
_x000D_
Avtal med samfällighetsföreningar
_x000D_
_x000D_
Avtal med industri
_x000D_
_x000D_
Avtal om gemensamt reningsverk mellan två kommuner
_x000D_
_x000D_
Avtal om sprinkleranläggning vid förbindelsepunkt för brandbekämpning
_x000D_
_x000D_
Avtal ang. förhindrande av översvämning i fastighetens källare pga hög vattennivå i kommunens avloppsledningar
_x000D_
_x000D_
Avtal om nyttjande av allmän VA-anläggning för värmeproduktion
_x000D_
_x000D_
Avtal om anslutning av sommarvattenledning
_x000D_
_x000D_
Avtal ang. förläggning av ventiler m.m. innanför fastighetsgränsen
_x000D_
_x000D_
Avtal om servitut

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: P89
Utgivningsår: 2003

Rulla till toppen