Benchmarking med VASS – Handbok

Handboken tar utgångspunkt i benchmarkingprocessen med metrisk benchmarking, process benchmarking samt effektivitets benchmarking och visar på hur benchmarking kan genomföras med stöd av VASS.

Övrig information

Scroll to Top