CHIAT – Chemical Hazard Identification and Assessment Tool. En metodik för utvärdering av kemiska risker I samband med hantering av dag- och avloppsvatten

Inom projektet har CHIAT (Chemical Hazard Identification and Assessment Tool) utvecklats. CHIAT är en procedur som kan användas för att jämföra de kemiska risker som olika strategier för hantering av dag- och avloppsvatten samt organiskt hushållsavfall.

Övrig information

Scroll to Top