Detektion av låga halter diesel i vatten

Ett prototypsystem för detektion av diesel i råvatten utvecklades vid Linköpings Universitet. Det bestod av fyra gassensorer kopplade till en signalutvärderings algoritm. Mätningar på plats vid Norrvatten visade på stabila värden med en detektionsgräns av några få ppb. Tipsrapportlista _x000D_

(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2015-03
Utgivningsår: 2015

Scroll to Top