Dricksvatten och korrosion – En handbok för vattenverken

Rapporten beskriver hur dricksvattenkvalitetens betydelse för korrosion på ledningsmaterialen järn och koppar har undersökts. Med hjälp av fältmätningar, laboratorieundersökningar, pilotskaleförsök och försök i full skala har modeller framtagits som väl beskriver korrosionssituationen på de båda materialen som funktion vattenkvalitetsparametrarna pH, alkalanitet, och kalciumhalt

VA-Forsk rapport 1997-07

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-07
Utgivningsår: 1997

Scroll to Top