Driftuppföljning av LTA-system i sydvästra Skåne

Rapporten redovisar användning och erfarenheter av den s.k. LTA-tekniken (Lätt TryckAvlopp) inom nio kommuner i sydvästra Skåne, med totalt 930 pumpenheter i drift. Överlag är drifterfarenheterna goda med få driftstörningar. Ett orosmoment är dock att svavelvätebildning drabbar vissa system, möjligen på grund av överdimensionering.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2004-04

Scroll to Top