Fosforåtervinning från avloppsvatten

Rapporten (SVU 2018-14) ger en översikt av presentationerna under ett seminarium i Malmö i april 2018. Seminariet handlade om fosforåtervinning från avloppsvatten, med fokus på termokemisk behandling av avloppsslam. Det anordnades av bland andra IWA Sverige. Syftet var att ta in kunskap från andra länder och att låta teknikleverantörer presentera sin teknik.

Frågan om teknisk utveckling när det gäller fosforåtervinning fick förnyad aktualitet under juli månad 2018. Den svenska regeringen tillsatte då en utredning som till hösten 2019 ska lämna förslag på utformning av dels
ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam, dels ett förbud mot spridning av avloppsslam (direktiv 2018:67).

Under seminariet medverkade experter och företag från Danmark, Finland, Schweiz, Sverige, Tyskland och Österrike. Det tyska deltagandet var av speciellt intresse eftersom Tyskland införde lagstiftning om fosforåtervinning i januari 2018. Utöver teknikleverantörer medverkade också forskare och experter som inte var knutna till någon speciell teknik. Deras föredrag handlade bland annat om förutsättningarna för slamförbränning, erfarenhet av slamförgasning samt återvinningsprocesser i Tyskland.

English summary

The report gives an overview of the presentations during a seminar in Malmö in April 2018. The seminar was about phosphorous recycling from sewage water, focusing on thermochemical treatment of sewage sludge. It was organized by IWA Sweden. The purpose was to acquire knowledge from other countries and
to allow technology providers to present their technology.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2018-14
Utgivningsår: 2018

Scroll to Top