Identifiering av extrema händelser och dess översvämningskonsekvenser i tätort

Dygnsnederbörd behandlas utifrån 100-åriga serier. Antalet modest stora regn har ökat men inte de extrema regnen. Korttidsserier analyseras i detalj. Tillförlitligheten är dålig, om mätarna inte ses över dagligen. Disaggregeringsteknik prövas för generering av korttidsstatistik från dygnsregn. Kombinationer av havsnivåer och regn undersöks. Tipsrapportlista

(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-19
Utgivningsår: 2014

Scroll to Top