Kallvattenmätare

1 400 kr

P100 är en revidering av 1996 års version av P34. Revideringen har skett med anledning av EG-direktivet om mätinstrument (MID) från EU och därav följande ny lagstiftning och nya föreskrifter i Sverige. SWEDAC är numera ansvarig myndighet när det gäller mätning av vattenförbrukning (tidigare Boverket).

OBS – nya P125 Vattenmätare (publicerad december 2023) omfattar mätning av dricksvatten, både för debitering och för övervakning av vattenledningsnätet, och riktar sig främst till VA-organisationer. Den är en revidering och vidareutveckling av P100 Kallvattenmätare.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P100
Utgivningsår: 2009

Rulla till toppen