Kundenkäter inom VA – handledning och förslag till frågeformulär

VA-FORSK RAPPORT 1999-04
Detta är en handledning för att underlätta för de VA-verk som vill genomföra kvantitativa kundundersökningar. Även de med mindre kunskaper i ämnet ska kunna genomföra en kundundersökning i egen regi med acceptabel kvalitet. De VA-verk som föredrar att låta ett utomstående företag genomföra sina kundundersökningar får här hjälp med lämpliga frågor samt vad man bör tänka på då en kundundersökning ska genomföras.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-04
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top