Lakning av slamrest från förbränning och superkritisk vattenoxidation

Rapporten beskriver fosforåtervinning från avloppsslam genom lakning med syra och bas av slamförbränningsaska och restprodukter från superkritisk vattenoxidation (SCWO) av slam, samt metallinnehållet i laklösningar

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2004-03

Scroll to Top