Litteraturdatabas för urban miljö på Internet

VA-Forsk rapport 1996-12.
En litteraturdatabas har sammanställts och aktiverats omfattande böcker, uppsatser, artiklar, rapporter om grundvatten i urban miljö. Databasen är fritt tillgänglig via Internet på adressen: http://www.lib.chalmers.se/extern/CGUA/.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-12
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top