MIKE SHE i Urban Miljö

– Tillämpningsexempel Vittskövle

VA-Forsk rapport 1994-14.
Rapporten presenterar en tillämpning av den distribuerade och fysikaliskt baserade datormodellen, MIKE SHE, i urban miljö. Tillämpningen visar att det med MIKE SHE är möjligt att beskriva samspelet mellan ett avloppsledningsnät och de geohydrologiska förloppen och därmed effekterna på ett ledningsnäts dränerande funktion vid ingrepp i mark och landskap.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1994-14
Utgivningsår: 1994

Scroll to Top