Miljöledningssystem för avloppssystem

– En handledning

Rapporten är en handledning för införande av miljöhandledningssystem enligt ISO 14001 för en avloppsverksamhet omfattande både ledningsnät och avloppsreningsverk. För att åskådliggöra de olika ingående momenten, finns exempel från VA-verket i Hässleholm redovisade i handledningen.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1998-14
Utgivningsår: 1998

Scroll to Top