Miljöpåverkan av polyelektrolyter från användning vid reningsverk

Rapporten består av en litteraturstudie över miljöeffekter av polyelektrolyter som används vid rening av avloppsvatten samt en redogörelse över ett antal nedbrytningsförsök som gjorts på polyelektrolyter. Dels gjordes standardtester på inneboende bionedbrytbarhet och dels undersöktes nedbrytbarheten i slamgödslad jord på längre sikt.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2003-40
Utgivningsår: 2003

Scroll to Top