Nulägesbeskrivning av VA-verkens energianvändning

Rapporten innehåller en nulägesbeskrivning av de svenska VA-verkens energianvändning. Här visas även typiska nyckeltal för de deltagande VA-verken samt besparingspotential. Rapporten innehåller även en grov redogörelse över nästa etapp i energieffektiviseringsprojektet.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2008-01
Utgivningsår: 2008

Rulla till toppen