Omsättning av organiska ämnen i VA-system

Två parallella aktivtslamanläggningar i pilotskala har drivits för biologisk fosforavskiljning men med olika slamålder. Allmänna driftsparametrar har jämförts. Dessutom har datorsimuleringar samt studier av upplagringsprodukter och populationsdynamik utförts. Slammets sjunkegenskaper, utgående halt löst COD och utgående halt kväve visade sig påverkas främst av slamåldern medan den biologiska fosforavskiljningen påverkas främst av vattenkvaliteten.

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2003-45
Utgivningsår: 2003

Rulla till toppen