Övervakning av prioriterade ämnen i vatten och slam från avloppsreningsverk i Stockholm

Ett stort antal prioriterade miljöföroreningar har analyserats i avloppsvatten och slam från avloppsreningsverken i Stockholm. Målsättningen med studien har bland annat varit att identifiera ämnen för vidare övervakning för att kunna relatera föroreningstrender till åtgärder som görs för att minska utsläppen av dessa ämnen.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2010-02
Utgivningsår: 2010

Rulla till toppen