P110 Del 1 och 2 (Tryckt) – Avledning av dag-, drän- och spillvatten

1 600 kr

Del 1 Policy och funktionskrav och Del 2 Hydraulisk dimensionering

Funktionskrav, hydraulisk dimensionering och utformning av allmänna avloppssystem

Publikation P110 är en genomgripande omarbetning av P90 ”Dimensionering av allmänna avloppsledningar”. P110 tar även upp den mycket stora utmaningen vad gäller förbättringar i befintliga avloppssystem. Publikationen är framtagen i två versioner, en pdf-version omfattande Del 1 ”Policy och funktionskrav” och en tryckt version omfattande både del 1 och del 2 ”Hydraulisk dimensionering”.
Detta dokument utgörs av den tryckta versionen med både del 1 och del 2.
Utgåva 2, reviderad version december 2019.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Ämnesområden:
Utgivare:
Artikelnummer: P110 del 1 och 2
Utgivningsår: 2019 [2016]

Rulla till toppen