P112 Förenklad MBA, Mikrobiologisk BarriärAnalys

Ett verktyg för att bedöma om vattenverkets rening mot mikrobiologiska föroreningar är tillräcklig.
En fullständig MBA kräver en del insatser. I vissa fall finns behov av snabba svar som inte är lika genomarbetade. Då kan med fördel en förenklad MBA (hette tidigare God Desinfektionspraxis, GDP) användas. Föreliggande publikation är tänkt som en introduktion och vägledning för en sådan förenklad MBA och innehåller flera praktiska exempel. Rapporten ingår i ett Svenskt Vatten Utvecklingsprojekt, VASS Dricksvatten, som drivits av Chalmers. Författare är Britt-Marie Pott, Sydvatten.

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P112 Förenklad
Utgivningsår: 2015

Rulla till toppen