P117 Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk

400 kr

P117 är en uppdatering av Råd och riktlinjer för UV-ljus vid vattenverk som gavs ut 2009. Den är till delar baserad på en ny rapport från Norsk Vann: 240/2018 UV-desinfeksjon av drikkevann: En suppleringsrapport til UV-veiledningen av 2008.

Uppdateringen föranleddes av, utöver den nya norska rapporten, att tio år passerat och den tekniska utvecklingen gått framåt. Nya fakta och erfarenheter har tillkommit och vissa modifieringar av standarder har gjorts. P117 har skrivits för Svenskt Vattens räkning av Ulf Eriksson, Stockholm Vatten och Avfall.

Publikationen remissbehandlades under 2020. Utöver inkomna skriftliga synpunkter presenterades och diskuterades publikationen vid ett seminarium i Linköping, vid ett möte med Svenskt Vattens dricksvattenlärare samt med dricksvattenkommittén. Birger Wallsten, Svenskt Vatten har ansvarat för färdigställandet av publikationen som fastställdes av Svenskt Vatten i december 2020.

P117 finns även i digital form.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Ämnesområden:
Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: p117
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen