Paket Avloppsteknik (U1, U2, U3)

3 500 kr

Dessa kompendier tar upp det mesta som rör transport och rening av avloppsvatten. Reningsprocesser och slamhantering beskrivs ingående.
Kompendierna används bl a på Svenskt Vattens diplomkurs i avloppsteknik samt på YH-utbildningar i VA-teknik.

Avloppsteknik 1, Allmänt

I lager

Avloppsteknik 2, Reningsprocessen (U2)

I lager

Avloppsteknik 3, Slamhantering (U3)

I lager

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: U1, U2, U3
Utgivningsår: 2007

Scroll to Top