Partikelmätning – ett nytt sätt att kontrollera vattenkvalitet

Partiklar 1-20 µm har undersökts på råvattnet, dricksvattnet och på ledningsnät genom att använda partikelräknare. Resultaten visar skarpa gränsdragningar mellan olika behandlingssätt. Det ger också information om verkningsgraden på partikelreduktion för olika vattenverk.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2003-48
Utgivningsår: 2003

Scroll to Top