Pilotförsök med nanofiltrering av fluoridhaltigt dricksvatten

Rapporten redovisar försök med två kommersiella nanofiltermembran för att avskilja fluorid från dricksvatten. Försöken visar att en avskiljning på minst 40 % var möjlig med de studerade membranen.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2004-13

Scroll to Top