Regional eller lokal hantering av slam från tretton Västgötakommuner – teknik, miljö och ekonomi

Teknik och kostnader för och miljökonsekvenser av en tänkt samordnad regional slambehandling i 1–3 regionala torknings-/förbränningsanläggningar eller 1–3 anläggningar för jordtillverkning jämförs med varandra och dagens lokala slamhantering i tretton Västgötakommuner.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2004-05

Scroll to Top