Så skapas en informationsskrift om källaröversvämningar för fastighetsägare M128

700 kr

I M128 ges detaljerade beskrivningar om hur VA-huvudmannen med hjälp av färdiga mallar kan skapa en egen informationsskrift för fastighetsägare om källaröversvämningar. Underlaget till informationsskriften har framtagits av VA-verket i Malmö. Det är viktigt att varje VA-huvudman noga diskuterar innehållet i informationsskriften så att textbeskrivningarna återspeglar de förhållanden som gäller i den egna kommunen. Informationsskriften är rikligt illustrerad med pedagogiska teckningar.

Rättigheterna att publicera teckningarna erhålls när man köpt M128-CD vilken också kan beställas på Vattenbokhandeln. Publiceringsrätten gäller för den VA-huvudman som betalt M128-CD. Vid köp av M128-CD medföljer utan kostnad ett exemplar av M128.

M128 ersätter P49.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: M128
Utgivningsår: 2004

Rulla till toppen