Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter

1 200 kr

Handboken är en revidering av den Säkerhetshandbok som Livsmedelsverket gav ut 2007 tillsammans med Svenskt Vatten.
Handboken är tänkt att vara ett stöd i det arbetet genom att svara på många frågor av typen ”varför” och ”hur” när det gäller säkerhetsfrågorna. Målgruppen för handboken är den som är säkerhetschef eller säkerhetsansvarig hos dricksvattenproducenten, eller om ingen fått uppdraget, den som har producentansvaret. I handboken används begreppet säkerhetschef.
Boken har följande innehåll:

1 Handbokens uppbyggnad och användningssätt
2 Lagkrav och andra krav på dricksvattenkvalitet och dricksvattenförsörjning
3 Organisation och ansvar
4 Hotbild
5 Att välja rätt säkerhetsnivå
6 Personal och säkerhet
7 Fysisk säkerhet
8 Säkerhet i IT-system
9 Säkerhet i industriella kontrollsystem
10 Informationssäkerhet
11 Skyddsobjekt
12 Upphandling av tjänster/varor – sua-upphandling
13 Litteraturlista

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: U12
Utgivningsår: 2012

Rulla till toppen