Samhällsekonomisk värdering av rent vatten – fallstudier av Vombsjön och Mälaren

Rapporten beskriver en modell som visualiserar det samhällsekonomiska värdet av ekosystemtjänsten rent vatten. Modellen visar det ekonomiska värdet av producerade nyttor kring två svenska vattensystem och den ekonomiska situationen för olika aktörer i systemet. Modellen kan tjäna som ett nytt sätt att bedöma konsekvenser av olika strategival samt skapa en styrning mot uthållig hållbarhet för svenskt vatten.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-14
Utgivningsår: 2014

Rulla till toppen