Samverkan mellan avloppsvattenrening och slambehandling

Rapporten redovisar samverkan mellan avloppsvatten- och slambehandling med speciell inriktning mot inverkan av oorganiskt material på sedimentering för aktivt slam, tillsats av organiskt material för att förbättra denitrifikationen, inympning av nitrifikationsbakterier och produkter från slam.

Övrig information

Rulla till toppen