Servisledningar P75

600 kr

Råd och anvisningar för allmän och enskild del av va-serviser

Brister i VA-servisernas funktion kan ge återverkningar på hela systemet. En arbetsgrupp har därför arbetat fram dessa råd och anvisningar som omfattar såväl tekniska som administrativa och juridiska aspekter på nyanläggning, drift och förnyelse av servisledningar. Bland de viktigare frågorna märks huvudmannens befogenheter och förbindelsepunktens läge.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P75
Utgivningsår: 1995

Rulla till toppen