TV-inspektion av avloppsledningar i mark, P93

1 500 kr

Invändig inspektion är en viktig undersökningsmetod för att bedöma avloppsledningars status. P93 är den svenska versonen av den nordiska plattformen för TV-inspektioner som framarbetats gemensamt av Sverige, Norge, Danmark och Finland. Svenskt Vatten P93 ersätter VAV P74. Publikationen innehåller ett system för beskrivning och kodning av observationer samt tips inför uppandling av TV-inspektioner. Feltyper och graderingar av dessa visas med bilder i färg.

Till P93 finns även ett filformat för digital överföring av inspektionsdata mellan TV-buss och VA-databas, det sk ”TV3-formatet”. TV3-formatet kan laddas ned från Svenskt Vattens hemsida under Rörnät/VA-IT-dokument/TV3-formatet.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P93 (ersatt P74)
Utgivningsår: 2006

Rulla till toppen