Ultraljudsbehandling, en kostnadseffektiv metod för att öka gasproduktionen och minska mängden slam?

Borås Stad och Oskarshamns kommun har i två års tid kört två olika ultraljudsanläggningar för behandling av överskottsslam innan rötning. Ingen väsentlig ökning av gasproduktion eller minskning av slammängd har kunnat påvisas. Däremot har ultraljudsbehandlingen minskat skumning i rötkammaren.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2008-02
Utgivningsår: 2008

Scroll to Top