Utvärdering av onlinesystem för tidig varning av fekal påverkan i råvatten baserad på interferensmodulerad flödescytometri

Projektet har utvärderat en ny mätteknologi för snabbare detektion av fekal påverkan på råvatten för att förhindra vattenburen smitta. Metoden baseras på fluorescens-taggade antikroppar som specifikt binder till indikatorbakterier (E.coli) som individuellt räknas i ett kontinuerligt provflöde. Systemet har utformats för att matcha industriell miljö till en lägre kostnad än konventionell flödescytometri.
Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2015-16
Utgivningsår: 2015

Scroll to Top