Utvärdering av ReVAQ-projektet

ReVAQ-projektet har under en treårsperiod utvärderats av en projektgrupp från Urban Water. Såväl de praktiskt uppnådda kvalitetsförbättringarna som förändringar i synsätt och attityder hos t.ex. de medverkande VA-verken, VA-systemens användare och andra parter har utvärderats.

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2007-02
Utgivningsår: 2007

Scroll to Top