UV-behandling av avloppsvatten – utvärdering av två svenska fullskaleanläggningar

UV-behandling av utgående avloppsvatten i Huskvarna och Arvika har utvärderats som metod för att reducera halten mikroorganismer i bad- och råvatten. Mätdata från VA-verkens kontrollprogram samt intensivprovtagning under sommaren 2013 med kompletterande analyser av sporbildande bakterier, virus och parasiter har analyserats tillsammans med drifterfarenheter och kostnader. Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Scroll to Top