VA-teknik Södra – Årsrapport 2021

VA-teknik Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren ska hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning. Samarbetet i klustret ska säkerställa att alla delar inom det VA-tekniska området utvecklas parallellt.

VA-teknik Södra skapades 2009 och är ett av fyra högskolekluster i Sverige med finansiering från Svenskt Vatten. I slutet av 2021 beviljades ansökan för 2022–2024. Stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenhantering var även under 2021 ledord för klustret, samtidigt som blickarna riktades mot en ny period med delvis ny organisation.

Medlemmar:
Universitet: Lunds universitet, Chalmers tekniska högskola
Vattentjänstbolag: VA SYD, Gryaab AB, NSVA, Laholmsbuktens VA, Trollhättan Energi,
Göteborgs Stad Kretslopp och vatten, Kalmar Vatten, Hässleholms Vatten, Västvatten,
Lidköpings kommun, Kungsbacka kommun.
Företag: DHI Sverige, Veolia Water Technologies, Primozone Production, EnviDan

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: C-rapport-VA-Teknik-Sodra-arsrapport2021
Utgivningsår: 2022

Rulla till toppen