Vatten på holländskt vis – en studie av VA-verksamheten i Nederländerna

Syftet med denna rapport är att beskriva hur VA-verksamheten är uppbyggd och organiserad i Nederländerna och vilka drivkrafterna bakom är.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2005-01

Scroll to Top