Vatten till brandsläckning P76

500 kr

Anordnande av allmänna vattenledningsnät med hänsyn till släckvattenförsörjning och vattenomsättning

Brandförsvarets utveckling och kraven på god vattenkvalitet har aktualiserat behovet av nya råd och anvisningar för anordnandet av allmän vattenledning, med hänsyn inte bara till släckvattenförsörjning utan även till vattenomsättning. Här behandlas brandsläckning, vattenkvalitet, ledningsnät, brandposter, sprinkler samt de ekonomiska aspekterna.

P114 Distribution av dricksvatten kommer att ersätta både VAV P83 Allmänna vattenledningsnät från 2001 och VAV P76 Vatten till brandsläckning – Anordnande av allmänna vattenledningsnät med hänsyn till släckvattenförsörjning och vattenomsättning, utgiven 1997. P114 är ute på remiss 2019.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: p76
Utgivningsår: 1997

Scroll to Top