Vattenledningar och vattenläckor. Variationen på dricksvattnets temperatur och dess betydelse för antalet vattenläckor

I rapporten diskuteras variationen på dricksvattnets temperatur och dess betydelse för antalet vattenläckor. Det finns ett tydligt samband. Dricksvatten med en temperatur som närmar sig noll ˚C utgör en utlösande faktor till att antalet vattenläckor ökar. Kallt strömmande

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2006-06

Scroll to Top