Vattenverksslam P67

600 kr

Denna rapport ska ses som ett försök att visa på olika tekniska metoder och att presentera alternativ till traditionella lösningar vad gäller behandling och avyttring av slam från vattenverk med kemisk flockning. Miljökonsekvenser vid olika disponeringssätt diskuteras också översiktligt.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P67
Utgivningsår: 1990

Rulla till toppen