Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2011

VA-kluster Mälardalen forskar och utbildar kring avlopps- och slamhanteringsfrågor. Denna verksamhetsberättelse sammanfattar arbetet i klustret under 2011.

Övrig information

Scroll to Top