Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2012

VA-kluster Mälardalen forskar och utbildar kring avlopps- och slamhanteringsfrågor. Denna verksamhetsberättelse sammanfattar arbetet i klustret under 2012._x000D_
Redaktörer Bengt Carlsson, Institutionen för informationsteknologi, Uppsala universitet samt Linda Åmand, IVL Svenska Miljöinstitutet

Övrig information

Scroll to Top