Verksamhetsberättelse VA-kluster Mälardalen 2016

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Rapporten beskriver klustrets verksamhet för 2016.

Tipsrapportlista

Rulla till toppen