2017nr1_SVU-informationsblad

SVU informerar om mestadels 2016. Informationsbladet distribueras till alla som prenumererar på info-mejl om nya SVU-rapporter. Det ges ut 1–2 gånger per år och innehåller bland annat information om projekt, samt efterföljande rapporter, som utförts med bidrag från SVU.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 2017nr1_SVU-info
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top